';

Laromedel

Grattis till köpet av denna undervisningsruta. Använd läkarna nedan för att komma åt läromedel och andra användbara dokument. Ha kul att koda!

För studenter

För lärare

Arbetskort

För studenter

För lärare

Arbetskort

För studenter

För lärare

Arbetskort

För Studenter

För lärare

Arbetskort

Uppgifter

Svar

Layer
Layer

Hjälp till att utveckla lektioner och aktiviteter!

Skicka in en lektion eller aktivitet och dela den med alla andra Ozobot-användare genom oss.