Laromedel

Laromedel

På den här sidan hittar du allt tillgängligt läromedel för Ozobot. Ladda ner lektionerna och andra resurser helt gratis att använda i ditt klassrum.

Student kort

Den här versionen är för dina elever. Detta gör att de kan följa lektionerna självständigt och på en gratis femton minuter (en halvtimme eller timme). Studentkortet ger ett antal steg och innehåller alla nödvändiga förklaringar. Du behöver inte hålla lektionerna i klassen, men det här alternativet är säkert möjligt.

Lärarkort

Här hittar du de relevanta SLO-målen som kommer att arbetas med när lektionen skapas. Ofta hittar du också ett antal handtag för att ge lite klassförklaring till den aktuella lektionen. Svaren hittar du självklart även på detta kort.

Arbetskort

Detta kort är till för att arbeta med. Du kan skriva ut eller kopiera kartan om och om igen. Alla lektioner innehåller inte ett arbetskort. När du skriver ut eller kopierar arbetskortet, se till att linjerna på kortet är svarta. Detta är viktigt för Ozobot att läsa koderna.

För studenter

För lärare

Arbetskort

För studenter

För lärare

Arbetskort

För studenter

För lärare

Arbetskort

För Studenter

För lärare

Arbetskort

Uppgifter

Svar

Vanliga frågor

Allmän

Ozobot fungerar bäst på papper eller en digital skärm som en surfplatta eller laptop. Det är viktigt att Ozobot är kalibrerad före användning eller vid byte mellan ytor. Om detta inte görs kan roboten visa små avvikelser. Ozobot är inte lämplig för utomhusbruk. Sand kan tränga in i hjulen eller sensorerna, vilket orsakar defekter i Ozobot.

Ozobot är inte lämplig för barn under 3 år. När Ozobot används av barn under 8 år rekommenderar vi att det alltid övervakas direkt och aktivt av en vuxen.

Ozobot är inte vattentålig. Ozobot ska inte stoppas i munnen eller i andra flytande ingredienser. Ozobot är en elektronisk produkt och är inte resistent mot fukt.