';

Declaration of Conformity

Declaration of Conformity

Nederlands

Verklaring van overeenstemming

Productgegevens

Voor het volgende
Product: radio apparatuur/speelgoed
Modellen: Ozobot Evo & Bit 2.0

Verklaring en toepasselijke normen

Hierbij verklaart TJM Imports B.V., dat het type radio apparatuur/speelgoed Ozobot Evo & Bit 2.0 conform is met:
Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG, richtlijn EMC 2014/30/EU, radioapparatuur richtlijn 2014/53/EU en de RoHS richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektronische apparatuur.

Bekijk de Declaration of Conformity hier.

Deutsch

Konformitätserklärung

Produktinformation

Für den folgenden
Produkt: Funkausrüstung/Spielzeug
Typ: Ozobot Evo & Bit 2.0

Erklärung und geltende Normen

Hiermit erklärt TJM Imports BV, dass die Art der Funkausrüstung/Spielzeug Ozobot Evo & Bit 2.0 den folgenden Anforderungen entspricht:
Spielzeugrichtlinie 2009/48/EG, Richtlinie EMC 2014/30/EU, Funkgeräterichtlinie 2014/53/EU und die RoHS Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektronischen Geräten.

Die Konformitätserklärung finden Sie hier.

Français

Déclaration de conformité

Information produit

Pour la suite
Produit: équipement radio/jouets
Type: Ozobot Evo & Bit 2.0

Déclaration et normes applicables

Par la présente, TJM Imports B.V. déclare que le type d’équipement radio/jouets Ozobot Evo & Bit 2.0 est conforme:
Directive sur les jouets 2009/48/EG, Directive EMC 2014/30/EU, Directive sur les équipements radio 2014/53/EU et la Directive RoHS 2011/65/EU sur la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électroniques.

Consultez la déclaration de conformité ici.

English

Declaration of Conformity

Product information

For the following
Product: radio equipment/toys
Type: Ozobot Evo & Bit 2.0

Declaration and applicable standards

Hereby, TJM Imports B.V. declares that the type of radio equipment/toys Ozobot Evo & Bit 2.0 conforms to:
Toy Directive 2009/48/EG, Directive EMC 2014/30/EU, radio equipment directive 2014/53/EU and the RoHS directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electronic equipment.

View the Declaration of Conformity here.

Ozobot Benelux is op vakantie!

Van 5 augustus tot en met 13 augustus zijn wij op vakantie.
Vanaf 14 augustus staan we weer voor je klaar!


Je kan wel op onze website bestellingen plaatsen maar let op dat deze pas vanaf 14 augustus verwerkt worden en je bestelling op z'n vroegst op dinsdag 15 augustus geleverd wordt.

Telefonisch en via de e-mail zijn we in deze periode ook niet bereikbaar.
close-link